Історія України

Всім давно відомий вираз про те, що без минулого не існує майбуття.

Варто зазначити що історія нашої України – це в першу чергу наукові знання, що вивчають появу суспільства на державній території, особливості розселення, побутові надбання, традиційні взаємовідносини з різноманітними народностями, їх суспільний та матеріальний принципи розвитку, а ще шляхи становлення власної державності.

Народ України в процесі свого становлення зробив важливий внесок у етап розвитку не лише власного життя, а ще і у світову цивілізацію.

Велика кількість світових дослідників у своїх роздумах з приводу призначення різноманітних історичних подій нашого існування розходяться,

проте в той же час всі вони схиляться до думки про те, що українське населення споконвіку бажало бути незалежними та розвиватися у власній самобутності.

Історичні процеси сучасності кожного дня доповнюються все новішою фактичною інформацією та різноманітними джерелами, тому як сьогодні все більш доступна велика кількість історичних надбань та напрацювань, які до цього часу і впродовж багатьох років були нікому не відомим або й взагалі їх було сховано за певними обставинами і на це були свої причини.

Історія України у своєму предметі осягає часові рамки починаючи з найдавніших часів і до наших днів.

З кожним роком вона збагачується новими подіями, історичними знахідками, фактами, а ще відомими особистостями.

Створені напрацювання нашої країни розповідають про те, як проходили процеси формування української народності через призму світових народностей, ще говорить про те які були головні події політичного соціального-економічного спрямування, як проходили рухи за визволення, воєнні сутички, свідчить про утворення та організації громадського спрямування, які діяли на території нашої країни, про видатних постатей які внесли великий слід у розвиток процесів державотворчого і культурного характеру. Важливими є ще й дані про політичні устрої нашої країни, як внутрішнього так і зовнішнього форм прояву.

Якщо описати в короткий спосіб історію України, то її можна поділити в залежності від різної періодики та від того, коли виникали історичні події чи ситуації.

Безумовно, з самого початку ідуть процеси розвитку первісного населення, ким вони були і звідки прийшли, які були їх культурні надбання та ціннісні звичаї, побутовий устрій тощо.

Якщо говорити про другий етап – він також був дуже важливим, адже ньому вказують історію створення Давньоруської держави, передумови її розвитку, державний період устрою, а ще процеси розвинення економічного та соціального характеру.

Історія третього етапу говорить про те, як створювались українське козацтво, розповідалося про історичні умови життя на українських територіях, а ще людей, які проживали в складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. Також сюди відносять події Української національної революції сімнадцятого сторіччя, причини її утворення, значення та про події процесу формування держави гетьманства на чолі якої був Богдан Хмельницький.

Історію розвитку життя економічного та суспільного характеру вважають наступним етапом. У ньому розповідається про український народ, який на той час належав до до Російської та Австро-Угорської імперій, до процесу і визвольних рухів національного характеру, про те як створювались перші політичні партії тощо.

Поступово історичні події переходять до початку двадцятого сторіччя. У ньому дуже активними є рухи визвольного характеру, ідейне спрямування стратегічний розвиток, Українська революція 1917-1920-х років.

Далі розповідається про події 20-30-х років двадцятого століття. Тут йдеться про суперечливість життя радянської України, процес становлення режиму тоталітарного характеру. Варто зауважити, що неабиякого значення надають українському народу та нашій території за часи Другої світової війни, в той час коли відбувалася боротьба з фашистськими загарбниками, формуваннями ОУН та УПА, дані про перемогу та втрати у цій війні.

Періодика післявоєнного часу розглядає різноманітні процеси. Сюди відносять: соціально-економічний та політичний, додатково вказується криза радянської системи, а ще перебудовчі процеси економічної сфери.

Історія України сучасності починається після того, як розпався Радянський Союз та було проголошено незалежність нашої України.

Мета історії України в наші дні в тому, щоб надати школярам не лише фактичне знання періодики історії, а й для того, аби вони вміли їх аналізувати, робити особисті висновки, стежити за причинними та наслідковими зв’язками, виділяти та формувати особисте ставлення, відношення до подій або історичних особистостей, керуватися ідеями з формування ідеологічної думки, виховувався патріотизм, бай навіть зазначення своїх роздумів для того, щоб покращувати життя нашої держави.

Джерело https://vseosvita.ua

Post Author: admin